Metodyka SCRUM – czym jest?

Scrum to zwinna metodologia programistyczna wykorzystywana w tworzeniu oprogramowania w oparciu o procesy iteracyjne i przyrostowe. Scrum to adaptowalna, szybka, elastyczna i skuteczna zwinna struktura, która ma na celu dostarczanie wartości klientowi przez cały czas rozwoju projektu. Podstawowym celem Scruma jest zaspokojenie potrzeb klienta poprzez środowisko przejrzystości w komunikacji, zbiorową odpowiedzialność i ciągły postęp. Rozwój rozpoczyna się od ogólnego pomysłu na to, co należy zbudować, opracowania listy cech uporządkowanych według priorytetów), które właściciel produktu chce uzyskać.

Scrum jest właśnie ewolucją Agile Management. Metodyka Scrum opiera się na zestawie bardzo zdefiniowanych praktyk i ról, które muszą być zaangażowane podczas procesu tworzenia oprogramowania. Jest to elastyczna metodologia, która nagradza stosowanie 12 zwinnych zasad w kontekście uzgodnionym przez wszystkich członków zespołu produktu. Scrum jest realizowany w tymczasowych blokach, które są krótkie i okresowe, zwane Sprintami, które zwykle trwają od 2 do 4 tygodni, co jest terminem określającym informację zwrotną i refleksję. Każdy Sprint jest jednostką samą w sobie, to znaczy zapewnia kompletny wynik, odmianę produktu końcowego, który musi być możliwy do dostarczenia klientowi przy jak najmniejszym wysiłku na żądanie.

Punktem wyjściowym procesu jest lista celów/wymagań, które składają się na plan projektu. To klient projektu nadaje priorytet tym celom, biorąc pod uwagę równowagę między ich wartością a kosztem, czyli w jaki sposób określane są iteracje i kolejne dostawy. Z jednej strony rynek wymaga jakości, szybkiej dostawy po niższych kosztach, dla których firma musi być bardzo zwinna i elastyczna w rozwoju produktów, aby osiągnąć krótkie cykle rozwojowe, które mogą zaspokoić zapotrzebowanie klientów bez uszczerbku dla jakości wyniku. Jest to bardzo łatwa do wdrożenia metodologia i bardzo popularna ze względu na szybkie rezultaty. Metodyka Scrum jest wykorzystywana głównie do tworzenia oprogramowania, ale inne sektory również korzystają z jej zalet, wdrażając tę metodologię w swoich modelach organizacyjnych, takich jak zespoły sprzedaży, marketingu, HR itp.

 

https://webmakers.expert/